Навигация
GDPR > Съображение 152
Изтегляне на PDF

Съображение 152

(152) Когато административните наказания не са хармонизирани в настоящия регламент или при необходимост в други случаи, като например при сериозни нарушения на настоящия регламент, държавите членки следва да прилагат система, която предвижда ефективни, съразмерни и възпиращи санкции.

Естеството на тези санкции, наказателни или административни, следва да бъде определено съгласно правото на държавата членка.