Навигация
GDPR > Съображение 134
Изтегляне на PDF

Съображение 134

(134) Всеки надзорен орган следва да участва в съвместни операции с други надзорни органи, когато е целесъобразно.

Надзорният орган, до който е отправено искането, следва да е длъжен да отговори в определен срок на искането.