Навигация
GDPR > Съображение 120
Изтегляне на PDF

Съображение 120

(120) Всеки надзорен орган следва да получи финансови и човешки ресурси, помещения и инфраструктура, необходими за ефективното изпълнение на неговите задачи, включително задачите по линия на взаимопомощта и сътрудничеството с други надзорни органи навсякъде в Съюза.

Всеки надзорен орган следва да има отделен публичен годишен бюджет, който може да е част от общия държавен или национален бюджет.