Навигация
GDPR > Съображение 118
Изтегляне на PDF

Съображение 118

(118) Независимостта на надзорните органи не следва да означава, че те не могат да бъдат подлагани на механизъм за контрол или наблюдение по отношение на финансовите им разходи, нито на съдебен контрол.