Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Член 99. Влизане в сила и прилагане
Íoslódáil PDF

Член 99 GDPR. Влизане в сила и прилагане

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2. Прилага се от 25 май 2018 година.