Nascleanúint
RGCS (GDPR) > Член 74. Задачи на председателя
Íoslódáil PDF

Член 74 GDPR. Задачи на председателя

1. Председателят има следните задачи:

a) да свиква заседанията на Комитета и да изготвя дневния ред;

б) да уведомява водещия надзорен орган и засегнатите надзорни органи за решенията, приети от Комитета съгласно член 58а;

Téacsanna gaolmhara

в) да осигурява своевременното изпълнение на задачите на Комитета, по-специално във връзка с механизма за съгласуваност, посочен в член 63.

Téacsanna gaolmhara

2. Комитетът определя разпределението на задачите между председателя и заместник-председателите в своя процедурен правилник.