Navigation
GDPR > Betragtning 172
Download PDF

Betragtning 172

(172) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk.

2, i forordning (EF) nr.

45/2001 og afgav en udtalelse den 7.

marts 2012 (17).