Navigation
GDPR > Betragtning 165
Download PDF

Betragtning 165

(165) Denne forordning respekterer og anfægter ikke den status i henhold til eksisterende forfatningsretlige bestemmelser, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne, jf.

artikel 17 i TEUF.