Navigation
GDPR > Betragtning 6
Download PDF

Betragtning 6

(6) Den hastige teknologiske udvikling og globaliseringen har skabt nye udfordringer, hvad angår beskyttelsen af personoplysninger.

Omfanget af indsamlingen og delingen af personoplysninger er steget betydeligt.

Teknologien giver både private selskaber og offentlige myndigheder mulighed for at udnytte personoplysninger i et hidtil uset omfang, når de udøver deres aktiviteter.

Fysiske personer udbreder i stigende grad deres personoplysninger offentligt og globalt.

Teknologien har ændret både økonomien og sociale aktiviteter og bør yderligere fremme den frie udveksling af personoplysninger inden for Unionen og overførslen af oplysninger til tredjelande og internationale organisationer, samtidig med at der sikres et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.