Navigation
GDPR > Betragtning 1
Download PDF

Betragtning 1

(1) Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er en grundlæggende rettighed.

I artikel 8, stk.

1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«) og i artikel 16, stk.

1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsættes det, at enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

Sammenkædede tekster
Lignende artikler Retningslinjer & Case Law Efterlad en kommentar
Lignende artikler Retningslinjer & Case Law Efterlad en kommentar
[js-disqus]