Навігація
GDPR > Преамбула 99
Завантажити в PDF

Преамбула 99

Recital 99

(99) Під час розроблення кодексу поведінки або внесення змін до такого кодексу чи його розширення, асоціації та інші органи, що представляють категорії контролерів або операторів, повинні проводити консультації з відповідними стейкхолдерами, в тому числі суб’єктами даних, за можливості, та враховувати отримані матеріали та позиції, висловлені у відповідь на такі консультації.

(99) When drawing up a code of conduct, or when amending or extending such a code, associations and other bodies representing categories of controllers or processors should consult relevant stakeholders, including data subjects where feasible, and have regard to submissions received and views expressed in response to such consultations.