Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 92

Recital 92

(92) За деяких обставин, доцільним і раціональним для предмету оцінювання впливу на захист даних постає більш широке охоплення, аніж окремий проект, наприклад, коли органи публічної влади чи організації мають намір запровадити платформу єдиного застосування чи опрацювання, або коли декілька контролерів планують створити єдине середовище застосування чи опрацювання в межах сектору чи сегменту промисловості або для горизонтальної діяльності широкої сфери застосування.

(92) There are circumstances under which it may be reasonable and economical for the subject of a data protection impact assessment to be broader than a single project, for example where public authorities or bodies intend to establish a common application or processing platform or where several controllers plan to introduce a common application or processing environment across an industry sector or segment or for a widely used horizontal activity.