Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 88

Recital 88

(88) Під час встановлення детальних правил щодо формату і процедур, застосовних до надання повідомлення про порушення захисту персональних даних, необхідно належним чином розглянути наслідки такого порушення, в тому числі, чи перебували персональні дані під захистом відповідних заходів технічного захисту, що у дієвий спосіб обмежують ймовірність крадіжки персональних даних або інші форми неправомірного використання.

Більш того, у таких правилах і процедурах необхідно враховувати законні інтереси правоохоронних органів, якщо дострокове розкриття може невиправдано ускладнити розслідування обставин порушення захисту персональних даних.

(88) In setting detailed rules concerning the format and procedures applicable to the notification of personal data breaches, due consideration should be given to the circumstances of that breach, including whether or not personal data had been protected by appropriate technical protection measures, effectively limiting the likelihood of identity fraud or other forms of misuse.

Moreover, such rules and procedures should take into account the legitimate interests of law-enforcement authorities where early disclosure could unnecessarily hamper the investigation of the circumstances of a personal data breach.