Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 87

Recital 87

(87) Необхідно переконатися, чи було реалізовано всі належні заходи технологічного захисту та організаційні заходи для того, щоб негайно встановити, чи відбулося порушення захисту персональних даних, а також повідомити наглядовий орган і суб’єкта даних належним чином.

Необхідно встановити факт відсутності затримки в наданні повідомлення із врахуванням, зокрема, специфіки і тяжкості порушення захисту персональних даних, його наслідки та негативний вплив для суб’єкта даних.

Таке надання повідомлення може спричинити втручання наглядового органу відповідно до його завдань та повноважень, встановлених у цьому Регламенті.

(87) It should be ascertained whether all appropriate technological protection and organisational measures have been implemented to establish immediately whether a personal data breach has taken place and to inform promptly the supervisory authority and the data subject.

The fact that the notification was made without undue delay should be established taking into account in particular the nature and gravity of the personal data breach and its consequences and adverse effects for the data subject.

Such notification may result in an intervention of the supervisory authority in accordance with its tasks and powers laid down in this Regulation.