Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 86

Recital 86

(86) Контролер повинен повідомити суб’єкту даних про порушення захисту персональних даних, без неналежної затримки, якщо таке порушення захисту персональних даних ймовірно створить високий ризик для прав і свобод фізичної особи для того, щоб дозволити їй вжити необхідних запобіжних заходів.

У повідомленні необхідно описати специфіку порушення захисту персональних даних, а також надати рекомендації для зазначеної фізичної особи з метою зменшення потенційних негативних наслідків.

Необхідно надавати такі повідомлення суб’єктам даних якомога швидше та в тісній співпраці з наглядовим органом, дотримуючись настанов, наданих ним або іншими відповідними органами, такими як правоохоронні органи.

Наприклад, потреба знизити безпосередній ризик нанесення шкоди потребує належної комунікації з суб’єктами даних, оскільки потреба в реалізації відповідних заходів проти тривалих або подібних порушень захисту персональних даних може бути підставою для необхідності додаткового часу для надання повідомлення.

(86) The controller should communicate to the data subject a personal data breach, without undue delay, where that personal data breach is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of the natural person in order to allow him or her to take the necessary precautions.

The communication should describe the nature of the personal data breach as well as recommendations for the natural person concerned to mitigate potential adverse effects.

Such communications to data subjects should be made as soon as reasonably feasible and in close cooperation with the supervisory authority, respecting guidance provided by it or by other relevant authorities such as law-enforcement authorities.

For example, the need to mitigate an immediate risk of damage would call for prompt communication with data subjects whereas the need to implement appropriate measures against continuing or similar personal data breaches may justify more time for communication.