Навігація
GDPR > Преамбула 79
Завантажити в PDF

Преамбула 79

Recital 79

(79) Захист прав і свобод суб’єктів даних, а також обов’язки та відповідальність контролерів і операторів, також у зв’язку з моніторингом наглядових органів та за допомогою їхніх засобів, вимагає чіткого розподілу обов’язків за цим Регламентом, у тому числі тоді, коли контролер визначає цілі та засоби опрацювання спільно з іншими контролерами або коли операцію з опрацювання здійснюють від імені контролера.

(79) The protection of the rights and freedoms of data subjects as well as the responsibility and liability of controllers and processors, also in relation to the monitoring by and measures of supervisory authorities, requires a clear allocation of the responsibilities under this Regulation, including where a controller determines the purposes and means of the processing jointly with other controllers or where a processing operation is carried out on behalf of a controller.