Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 70

Recital 70

(70) У разі опрацювання персональних даних для цілей прямого маркетингу, суб’єкт даних повинен мати право на заперечення проти такого опрацювання, у тому числі профайлінгу, тією мірою, якою це стосується такого прямого маркетингу, у зв’язку з первинним чи подальшим опрацюванням, у будь-який час та на безоплатній основі.

Таке право необхідно однозначно довести до відома суб’єкта даних і представити чітко та окремо від будь-якої іншої інформації.

(70) Where personal data are processed for the purposes of direct marketing, the data subject should have the right to object to such processing, including profiling to the extent that it is related to such direct marketing, whether with regard to initial or further processing, at any time and free of charge.

That right should be explicitly brought to the attention of the data subject and presented clearly and separately from any other information.