Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 7

Recital 7

(7) Такі зміни вимагають наявності міцних та більш узгоджених засад щодо захисту даних у Союзі, із запровадженням належного механізму виконання, беручи до уваги важливість формування довіри, що дозволить розвиток цифрової економіки на рівні внутрішнього ринку.

Фізичні особи повинні мати контроль щодо власних персональних даних.

Необхідно зміцнити правову та практичну визначеність для фізичних осіб, суб’єктів господарювання і органів публічної влади.

(7) Those developments require a strong and more coherent data protection framework in the Union, backed by strong enforcement, given the importance of creating the trust that will allow the digital economy to develop across the internal market.

Natural persons should have control of their own personal data.

Legal and practical certainty for natural persons, economic operators and public authorities should be enhanced.