Навігація
GDPR > Преамбула 66
Завантажити в PDF

Преамбула 66

Recital 66

(66) Для посилення права бути забутим в електронному середовищі необхідно також розширити право на стирання таким чином, щоб контролер, який оприлюднив персональні дані, був зобов’язаний проінформувати контролерів, які опрацьовують такі персональні дані, стерти будь-які посилання на такі персональні, або їх копії чи відтворення.

Тим самим, контролер повинен вживати відповідних заходів, враховуючи наявні технології та інструменти, доступні для контролера, в тому числі технічні інструменти, для інформування контролерів, які опрацьовують персональні дані на запит суб’єкта даних.

(66) To strengthen the right to be forgotten in the online environment, the right to erasure should also be extended in such a way that a controller who has made the personal data public should be obliged to inform the controllers which are processing such personal data to erase any links to, or copies or replications of those personal data.

In doing so, that controller should take reasonable steps, taking into account available technology and the means available to the controller, including technical measures, to inform the controllers which are processing the personal data of the data subject’s request.