Навігація
GDPR > Преамбула 65
Завантажити в PDF

Преамбула 65

Recital 65

(65) Суб’єкт даних повинен мати право на виправлення своїх персональних даних і “право бути забутим”, якщо утримання таких даних порушує цей Регламент або законодавство Союзу чи держави-члени, яке поширюється на контролера.

Зокрема, суб’єкт даних повинен мати право на видалення своїх персональних даних та припинення їхнього опрацювання, якщо персональні дані більше не є потрібними щодо цілей, для яких їх збирають або іншим чином опрацьовують, якщо суб’єкт даних відкликав свою згоду або заперечує проти опрацювання його або її персональних даних, або якщо опрацювання його чи її персональних даних іншим чином не відповідає цьому Регламенту.

Таке право є доцільним, зокрема, коли суб’єкт даних надав свою згоду, будучи дитиною, та не є повністю обізнаним про ризики, пов’язані з опрацюванням, а пізніше хоче видалити такі персональні дані, особливо з мережі Інтернет.

Суб’єкт даних повинен мати можливість реалізовувати таке право, незважаючи на той факт, що він більше не є дитиною.

Проте подальше утримання персональних даних повинно бути законним, за необхідності, для реалізації права на свободу вияву поглядів та свободу інформації, дотримання встановленого законом зобов’язання, виконання завдання в суспільних інтересах чи офіційних повноважень, покладених на контролера, на підставі суспільного інтересу в сфері охорони суспільного здоров’я, для досягнення цілей у суспільних інтересах, цілей наукового чи історичного дослідження, статистичних цілей, або для формування, здійснення або захисту законного права вимоги.

(65) A data subject should have the right to have personal data concerning him or her rectified and a ‘right to be forgotten’ where the retention of such data infringes this Regulation or Union or Member State law to which the controller is subject.

In particular, a data subject should have the right to have his or her personal data erased and no longer processed where the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they are collected or otherwise processed, where a data subject has withdrawn his or her consent or objects to the processing of personal data concerning him or her, or where the processing of his or her personal data does not otherwise comply with this Regulation.

That right is relevant in particular where the data subject has given his or her consent as a child and is not fully aware of the risks involved by the processing, and later wants to remove such personal data, especially on the internet.

The data subject should be able to exercise that right notwithstanding the fact that he or she is no longer a child.

However, the further retention of the personal data should be lawful where it is necessary, for exercising the right of freedom of expression and information, for compliance with a legal obligation, for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller, on the grounds of public interest in the area of public health, for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.