Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 62

Recital 62

(62) Проте немає необхідності накладати обов’язок щодо надання інформації, якщо суб’єкт даних уже володіє інформацією, якщо реєстрація або розкриття персональних даних чітко встановлено в нормативно-правовому акті, або якщо надання інформації суб’єкту даних виявляється неможливим чи може викликати непропорційні наслідки.

Остання ситуація може, зокрема, мати місце, якщо опрацювання здійснюють для досягнення цілей у суспільних інтересах, цілей наукового чи історичного дослідження, статистичних цілей.

У зв’язку з такими обставинами, необхідно враховувати кількість суб’єктів даних, тривалість існування даних і будь-які відповідні запобіжні заходи, яких було вжито.

(62) However, it is not necessary to impose the obligation to provide information where the data subject already possesses the information, where the recording or disclosure of the personal data is expressly laid down by law or where the provision of information to the data subject proves to be impossible or would involve a disproportionate effort.

The latter could in particular be the case where processing is carried out for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes.

In that regard, the number of data subjects, the age of the data and any appropriate safeguards adopted should be taken into consideration.