Навігація
GDPR > Преамбула 59
Завантажити в PDF

Преамбула 59

Recital 59

(59) Необхідно забезпечити умови для сприяння реалізації прав суб’єктів даних відповідно до цього Регламенту, в тому числі механізми надання запиту та, за необхідності, отримання, на безоплатній основі, зокрема, доступу до персональних даних, можливості їхнього виправлення та стирання, а також реалізацію права на заперечення.

Контролер повинен також надати засоби для уможливлення подачі запитів у електронному форматі, особливо, якщо персональні дані опрацьовують електронними засобами.

Контролер повинен бути зобов’язаним відповідати на запити суб’єкта даних без необґрунтованої затримки та щонайменше протягом одного місяця, а також зазначати причини, якщо контролер не має наміру виконувати будь-який такий запит.

(59) Modalities should be provided for facilitating the exercise of the data subject’s rights under this Regulation, including mechanisms to request and, if applicable, obtain, free of charge, in particular, access to and rectification or erasure of personal data and the exercise of the right to object.

The controller should also provide means for requests to be made electronically, especially where personal data are processed by electronic means.

The controller should be obliged to respond to requests from the data subject without undue delay and at the latest within one month and to give reasons where the controller does not intend to comply with any such requests.