Навігація
GDPR > Преамбула 45
Завантажити в PDF

Преамбула 45

Recital 45

(45) Якщо опрацювання здійснюють відповідно до встановленого законом зобов’язання контролера, або якщо це необхідно для виконання завдання в суспільних інтересах або здійснення офіційних повноважень, його необхідно проводити на підставі нормативно-правового акту Союзу чи держави-члена.

Цей Регламент не вимагає ухвалення спеціального нормативно-правового акту для кожного окремого опрацювання.

Нормативно-правового акту як основи для здійснення декількох операцій з опрацювання, що ґрунтуються на виконанні встановленого законом зобов’язання контролера, або, за умов необхідності, виконанні завдання в суспільних інтересах чи здійсненні офіційних повноважень, може бути достатньо.

Ціль опрацювання повинен встановлювати безпосередньо нормативно-правовий акт Союзу або держави-члена.

Крім того, такий нормативно-правовий акт може зазначати загальні умови цього Регламенту, що регулюють законність опрацювання персональних даних, встановлювати технічні вимоги до визначення контролера, тип персональних даних, що підлягають опрацюванню, відповідних суб’єктів даних, установи, яким можна розкривати персональні дані, цільові обмеження, період зберігання та інші заходи для забезпечення законного та правомірного опрацювання.

Також саме нормативно-правовий акт Союзу або держави-члена визначає, чи повинен контролер, що виконує завдання в суспільних інтересах або для здійснення офіційних повноважень, бути органом публічної влади або ще однією фізичною або юридичною особою, діяльність якої регулюється публічним правом, або, якщо це є в суспільних інтересах, у тому числі для цілей здоров’я таких як охорона суспільного здоров’я та соціальний захист і управління послугами в сфері охорони здоров’я, приватним правом, зокрема професійною асоціацією.

(45) Where processing is carried out in accordance with a legal obligation to which the controller is subject or where processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority, the processing should have a basis in Union or Member State law.

This Regulation does not require a specific law for each individual processing.

A law as a basis for several processing operations based on a legal obligation to which the controller is subject or where processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of an official authority may be sufficient.

It should also be for Union or Member State law to determine the purpose of processing.

Furthermore, that law could specify the general conditions of this Regulation governing the lawfulness of personal data processing, establish specifications for determining the controller, the type of personal data which are subject to the processing, the data subjects concerned, the entities to which the personal data may be disclosed, the purpose limitations, the storage period and other measures to ensure lawful and fair processing.

It should also be for Union or Member State law to determine whether the controller performing a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority should be a public authority or another natural or legal person governed by public law, or, where it is in the public interest to do so, including for health purposes such as public health and social protection and the management of health care services, by private law, such as a professional association.