Навігація
GDPR > Преамбула 167
Завантажити в PDF

Преамбула 167

Recital 167

(167) Для забезпечення єдиних умов імплементації цього Регламенту Комісії необхідно надати виконавчі повноваження, якщо це передбачено цим Регламентом.

Реалізацію таких повноважень необхідно здійснювати відповідно до Регламенту (ЄС) N 182/2011.

У такому контексті Комісія повинна розглянути спеціальні інструменти для мікропідприємств, малих і середніх підприємств.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation.

Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011.

In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.