Навігація
GDPR > Преамбула 120
Завантажити в PDF

Преамбула 120

Recital 120

(120) Кожному наглядовому органу необхідно надати фінансові та людські ресурси, приміщення та інфраструктуру, необхідні для результативного виконання своїх завдань, у тому числі тих, що пов’язані зі взаємною допомогою та співпрацею з іншими наглядовими органами в межах Союзу.

Кожний наглядовий орган повинен мати окремий, публічний річний бюджет, що може бути частиною загальнодержавного або національного бюджету.

(120) Each supervisory authority should be provided with the financial and human resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of their tasks, including those related to mutual assistance and cooperation with other supervisory authorities throughout the Union.

Each supervisory authority should have a separate, public annual budget, which may be part of the overall state or national budget.