Навігація
GDPR > Преамбула 119
Завантажити в PDF

Преамбула 119

Recital 119

(119) Якщо держава-член засновує декілька наглядових органів, вона повинна в законодавчому порядку запровадити механізми забезпечення результативної участі таких наглядових органів у механізмі послідовності.

Така держава-член повинна, зокрема, призначити наглядовий орган, що діятиме як єдиний координаційний центр для результативної участі таких органів у механізмі, щоб забезпечити оперативну та безперервну співпрацю з іншими наглядовими органами, радою і Комісією.

(119) Where a Member State establishes several supervisory authorities, it should establish by law mechanisms for ensuring the effective participation of those supervisory authorities in the consistency mechanism.

That Member State should in particular designate the supervisory authority which functions as a single contact point for the effective participation of those authorities in the mechanism, to ensure swift and smooth cooperation with other supervisory authorities, the Board and the Commission.