Навігація
GDPR > Преамбула 110
Завантажити в PDF

Преамбула 110

Recital 110

(110) Група підприємств або група підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, повинні мати можливість застосовувати зобов’язальні корпоративні правила для здійснення ними міжнародного передавання з Союзу до організацій у межах тієї самої групи підприємств або групи підприємств, що здійснюють спільну господарську діяльність, за умови, що такі корпоративні правила містять усі суттєві принципи та права, які можна реалізувати, з метою надання відповідних гарантій для передавання або категорій передавання персональних даних.

(110) A group of undertakings, or a group of enterprises engaged in a joint economic activity, should be able to make use of approved binding corporate rules for its international transfers from the Union to organisations within the same group of undertakings, or group of enterprises engaged in a joint economic activity, provided that such corporate rules include all essential principles and enforceable rights to ensure appropriate safeguards for transfers or categories of transfers of personal data.