Навігація
GDPR > Преамбула 102
Завантажити в PDF

Преамбула 102

Recital 102

(102) Цей Регламент не порушує міжнародні угоди, укладені між Союзом і третіми країнами щодо передавання персональних даних, у тому числі щодо гарантій для суб’єктів даних.

Держави-члени можуть укладати міжнародні угоди, що передбачають передавання персональних даних до третіх країн або міжнародних організацій, доки такі угоди не впливають на цей Регламент або будь-які інші положення законодавства Союзу та передбачають належний рівень захисту для фундаментальних прав суб’єктів даних.

(102) This Regulation is without prejudice to international agreements concluded between the Union and third countries regulating the transfer of personal data including appropriate safeguards for the data subjects.

Member States may conclude international agreements which involve the transfer of personal data to third countries or international organisations, as far as such agreements do not affect this Regulation or any other provisions of Union law and include an appropriate level of protection for the fundamental rights of the data subjects.