Navigacija
SUVP (GDPR) > Съображение 29
Prenos PDF

Съображение 29

(29) За да се създадат стимули за прилагане на псевдонимизация при обработването на лични данни, като същевременно се дава възможност за общ анализ, мерките за псевдонимизация следва да са възможни при един и същи администратор на данни, когато той е взел необходимите технически и организационни мерки, за да се гарантира при съответната обработка, че настоящият регламент е приложен и че допълнителната информация, свързваща личните данни с конкретен субект на данните, се съхранява отделно.

Администраторът, който обработва личните данни, следва да посочва упълномощените лица в рамките на същия администратор на данни.