Navigacija
SUVP (GDPR) > Artikel 75. Sekretariat
Prenos PDF

Artikel 75 GDPR. Sekretariat

1. Databeskyttelsesrådet har et sekretariat, som stilles til rådighed af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2. Sekretariatet udfører udelukkende sine opgaver efter instruks fra formanden for Databeskyttelsesrådet.

3. Det personale ved Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der deltager i udførelsen af Databeskyttelsesrådets opgaver i henhold til denne forordning, skal have særskilte rapporteringsveje i forhold til det personale, der deltager i udførelsen af opgaver, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har fået tildelt.

4. Databeskyttelsesrådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse udarbejder og offentliggør om nødvendigt et aftalememorandum til gennemførelse af denne artikel, som fastsætter vilkårene for deres samarbejde, og som gælder for det personale ved Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der deltager i udførelsen af Databeskyttelsesrådets opgaver i henhold til denne forordning.

5. Sekretariatet yder analytisk, administrativ og logistisk støtte til Databeskyttelsesrådet.

6. Sekretariatet er navnlig ansvarligt for:

a) Databeskyttelsesrådets daglige arbejde

b) kommunikation mellem medlemmerne af Databeskyttelsesrådet, dets formand og Kommissionen

c) kommunikation med andre institutioner og offentligheden

d) brug af elektroniske midler til intern og ekstern kommunikation

e) oversættelse af relevante oplysninger

f) forberedelse og opfølgning af Databeskyttelsesrådets møder

g) forberedelse, udarbejdelse og offentliggørelse af udtalelser, afgørelser om bilæggelse af tvister mellem tilsynsmyndigheder og andre dokumenter, der vedtages af Databeskyttelsesrådet.

Uvodne izjave Pustite komentar
Uvodne izjave

(140) Databeskyttelsesrådet bør bistås af et sekretariat, som stilles til rådighed af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Det personale hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der deltager i udførelsen af de opgaver, som Databeskyttelsesrådet tildeles ved denne forordning, bør udelukkende udføre sine opgaver efter instruks fra formanden for Databeskyttelsesrådet og rapportere til denne.

Pustite komentar
[js-disqus]