Navigacija
SUVP (GDPR) > Artikel 73. Formand
Prenos PDF

Artikel 73 GDPR. Formand

1. Databeskyttelsesrådet vælger med simpelt flertal en formand og to næstformænd blandt sine medlemmer.

2. Embedsperioden for formanden og de to næstformænd er fem år med mulighed for forlængelse én gang.