Navigation
GDPR > Betragtning 152
Download PDF

Betragtning 152

(152) Når denne forordning ikke harmoniserer administrative sanktioner eller om nødvendigt i andre tilfælde, f.

eks.

i tilfælde af alvorlige overtrædelser af denne forordning, bør medlemsstaterne indføre en ordning, der giver mulighed for at pålægge sanktioner, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Sanktionernes art, strafferetlig eller administrativ, bør fastsættes i medlemsstaternes nationale ret.