Nawigacja
RODO > Motyw 97
Pobierz jako plik PDF

Motyw 97

Recital 97

(97) Je偶eli przetwarzania dokonuje organ publiczny z wyj膮tkiem s膮d贸w lub niezale偶nych organ贸w wymiaru sprawiedliwo艣ci w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwo艣ci lub je偶eli w sektorze prywatnym przetwarzania dokonuje administrator, kt贸rego g艂贸wna dzia艂alno艣膰 polega na operacjach przetwarzania wymagaj膮cych regularnego i systematycznego monitorowania os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, na du偶膮 skal臋 lub je偶eli g艂贸wna dzia艂alno艣膰 administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego polega na przetwarzaniu na du偶膮 skal臋 szczeg贸lnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotycz膮cych wyrok贸w skazuj膮cych i narusze艅 prawa, to w monitorowaniu wewn臋trznego przestrzegania niniejszego rozporz膮dzenia administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy powinni by膰 wspomagani przez osob臋 dysponuj膮c膮 wiedz膮 fachow膮 na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych.

W sektorze prywatnym przetwarzanie danych osobowych jest g艂贸wn膮 dzia艂alno艣ci膮 administratora, je偶eli oznacza jego zasadnicze, a nie poboczne czynno艣ci.

Niezb臋dny poziom wiedzy fachowej nale偶y ustali膰 w szczeg贸lno艣ci w 艣wietle prowadzonych operacji przetwarzania danych oraz ochrony, kt贸rej wymagaj膮 dane osobowe przetwarzane przez administratora lub podmiot przetwarzaj膮cy.

Tacy inspektorzy ochrony danych 鈥 bez wzgl臋du na to, czy s膮 pracownikami administratora 鈥 powinni by膰 w stanie wykonywa膰 swoje obowi膮zki i zadania w spos贸b niezale偶ny.

(97) Where the processing is carried out by a public authority, except for courts or independent judicial authorities when acting in their judicial capacity, where, in the private sector, processing is carried out by a controller whose core activities consist of processing operations that require regular and systematic monitoring of the data subjects on a large scale, or where the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of special categories of personal data and data relating to criminal convictions and offences, a person with expert knowledge of data protection law and practices should assist the controller or processor to monitor internal compliance with this Regulation.

In the private sector, the core activities of a controller relate to its primary activities and do not relate to the processing of personal data as ancillary activities.

The necessary level of expert knowledge should be determined in particular according to the data processing operations carried out and the protection required for the personal data processed by the controller or the processor.

Such data protection officers, whether or not they are an employee of the controller, should be in a position to perform their duties and tasks in an independent manner.