Nawigacja
RODO > Motyw 89
Pobierz jako plik PDF

Motyw 89

Recital 89

(89) Dyrektywa 95/46/WE przewidywa艂a og贸lny obowi膮zek zawiadamiania organ贸w nadzorczych o przetwarzaniu danych osobowych.

Obowi膮zek ten powoduj膮c jednak obci膮偶enia administracyjne i finansowe i nie zawsze przyczynia艂 si臋 do poprawy ochrony danych osobowych.

Dlatego nale偶y znie艣膰 te powszechne, og贸lne obowi膮zki zawiadamiania i zast膮pi膰 je skutecznymi procedurami i mechanizmami koncentruj膮cymi si臋 w zamian na tych rodzajach operacji przetwarzania, kt贸re ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zakres, kontekst i cele mog膮 powodowa膰 wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych.

Takie rodzaje operacji przetwarzania obejmuj膮 w szczeg贸lno艣ci operacje, kt贸re wi膮偶膮 si臋 w szczeg贸lno艣ci z u偶yciem nowych technologii lub kt贸re s膮 nowe i nie zosta艂y jeszcze poddane przez administratora ocenie skutk贸w dla ochrony danych lub sta艂y si臋 niezb臋dne z uwagi na up艂yw czasu od pierwotnego przetwarzania.

(89) Directive 95/46/EC provided for a general obligation to notify the processing of personal data to the supervisory authorities.

While that obligation produces administrative and financial burdens, it did not in all cases contribute to improving the protection of personal data.

Such indiscriminate general notification obligations should therefore be abolished, and replaced by effective procedures and mechanisms which focus instead on those types of processing operations which are likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons by virtue of their nature, scope, context and purposes.

Such types of processing operations may be those which in, particular, involve using new technologies, or are of a new kind and where no data protection impact assessment has been carried out before by the controller, or where they become necessary in the light of the time that has elapsed since the initial processing.