Nawigacja
RODO > Motyw 80
Pobierz jako plik PDF

Motyw 80

Recital 80

(80) Gdy administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy niemaj膮cy jednostki organizacyjnej w Unii przetwarza dane osobowe os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, znajduj膮cych si臋 w Unii, a jego czynno艣ci przetwarzania wi膮偶膮 si臋 z oferowaniem towar贸w lub us艂ug tym osobom w Unii (niezale偶nie od tego, czy wymaga od tych os贸b p艂atno艣ci) lub z monitorowaniem ich zachowania (o ile ma ono miejsce w Unii), to taki administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy powinien wyznaczy膰 przedstawiciela, chyba 偶e przetwarzanie ma charakter sporadyczny, nie obejmuje 鈥 na du偶膮 skal臋 鈥 przetwarzania szczeg贸lnych kategorii danych osobowych, ani przetwarzania danych osobowych dotycz膮cych wyrok贸w skazuj膮cych i narusze艅 prawa, i jest ma艂o prawdopodobne, by ze wzgl臋du na sw贸j charakter, kontekst, zakres i cele powodowa艂o ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych, lub je偶eli administrator jest organem lub podmiotem publicznym.

Przedstawiciel powinien dzia艂a膰 w imieniu administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego i mo偶e by膰 adresatem ewentualnych dzia艂a艅 organu nadzorczego.

Administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy powinien wyznaczy膰 przedstawiciela w wyra藕ny spos贸b za pomoc膮 pisemnego upowa偶nienia do podejmowania dzia艂a艅 w jego imieniu w odniesieniu do obowi膮zk贸w administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego wynikaj膮cych z niniejszego rozporz膮dzenia.

Wyznaczenie przedstawiciela nie wp艂ywa na obowi膮zki lub odpowiedzialno艣膰 prawn膮 administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego wynikaj膮c膮 z niniejszego rozporz膮dzenia.

Przedstawiciel powinien wykonywa膰 swoje zadania zgodnie z upowa偶nieniem otrzymanym od administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego, w tym wsp贸艂pracowa膰 z w艂a艣ciwymi organami nadzorczymi w odniesieniu do wszelkich dzia艂a艅 s艂u偶膮cych zapewnieniu przestrzegania niniejszego rozporz膮dzenia.

W razie jego nieprzestrzegania przez administratora lub podmiot przetwarzaj膮cy wyznaczony przedstawiciel powinien zosta膰 poddany dzia艂aniom egzekucyjnym.

(80) Where a controller or a processor not established in the Union is processing personal data of data subjects who are in the Union whose processing activities are related to the offering of goods or services, irrespective of whether a payment of the data subject is required, to such data subjects in the Union, or to the monitoring of their behaviour as far as their behaviour takes place within the Union, the controller or the processor should designate a representative, unless the processing is occasional, does not include processing, on a large scale, of special categories of personal data or the processing of personal data relating to criminal convictions and offences, and is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons, taking into account the nature, context, scope and purposes of the processing or if the controller is a public authority or body.

The representative should act on behalf of the controller or the processor and may be addressed by any supervisory authority.

The representative should be explicitly designated by a written mandate of the controller or of the processor to act on its behalf with regard to its obligations under this Regulation.

The designation of such a representative does not affect the responsibility or liability of the controller or of the processor under this Regulation.

Such a representative should perform its tasks according to the mandate received from the controller or processor, including cooperating with the competent supervisory authorities with regard to any action taken to ensure compliance with this Regulation.

The designated representative should be subject to enforcement proceedings in the event of non-compliance by the controller or processor.