Nawigacja
RODO > Motyw 63
Pobierz jako plik PDF

Motyw 63

Recital 63

(63) Ka偶da osoba fizyczna powinna mie膰 prawo dost臋pu do zebranych danych jej dotycz膮cych oraz powinna mie膰 mo偶liwo艣膰 艂atwego wykonywania tego prawa w rozs膮dnych odst臋pach czasu, by mie膰 艣wiadomo艣膰 przetwarzania i m贸c zweryfikowa膰 zgodno艣膰 przetwarzania z prawem.

Obejmuje to prawo dost臋pu os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, do danych dotycz膮cych ich zdrowia, na przyk艂ad do danych w dokumentacji medycznej zawieraj膮cej takie informacje, jak diagnoza, wyniki bada艅, oceny dokonywane przez lekarzy prowadz膮cych, stosowane terapie czy przeprowadzone zabiegi.

Dlatego te偶 ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, powinna mie膰 prawo do wiedzy i informacji, w szczeg贸lno艣ci w zakresie cel贸w, w jakich dane osobowe s膮 przetwarzane, w miar臋 mo偶liwo艣ci okresu, przez jaki dane osobowe s膮 przetwarzane, odbiorc贸w danych osobowych, za艂o偶e艅 ewentualnego zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz, przynajmniej w przypadku profilowania, konsekwencji takiego przetwarzania.

W miar臋 mo偶liwo艣ci administrator powinien mie膰 mo偶liwo艣膰 udzielania zdalnego dost臋pu do bezpiecznego systemu, kt贸ry zapewni osobie, kt贸rej dane dotycz膮, bezpo艣redni dost臋p do jej danych osobowych.

Prawo to nie powinno negatywnie wp艂ywa膰 na prawa lub wolno艣ci innych os贸b, w tym tajemnice handlowe lub w艂asno艣膰 intelektualn膮, w szczeg贸lno艣ci na prawa autorskie chroni膮ce oprogramowanie.

Wzgl臋dy te nie powinny jednak skutkowa膰 odmow膮 udzielenia osobie, kt贸rej dane dotycz膮, jakichkolwiek informacji.

Je偶eli administrator przetwarza du偶e ilo艣ci informacji o osobie, kt贸rej dane dotycz膮, powinien on mie膰 mo偶liwo艣膰 za偶膮dania, przed podaniem informacji, by osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprecyzowa艂a informacje lub czynno艣ci przetwarzania, kt贸rych dotyczy jej 偶膮danie.

(63) A data subject should have the right of access to personal data which have been collected concerning him or her, and to exercise that right easily and at reasonable intervals, in order to be aware of, and verify, the lawfulness of the processing.

This includes the right for data subjects to have access to data concerning their health, for example the data in their medical records containing information such as diagnoses, examination results, assessments by treating physicians and any treatment or interventions provided.

Every data subject should therefore have the right to know and obtain communication in particular with regard to the purposes for which the personal data are processed, where possible the period for which the personal data are processed, the recipients of the personal data, the logic involved in any automatic personal data processing and, at least when based on profiling, the consequences of such processing.

Where possible, the controller should be able to provide remote access to a secure system which would provide the data subject with direct access to his or her personal data.

That right should not adversely affect the rights or freedoms of others, including trade secrets or intellectual property and in particular the copyright protecting the software.

However, the result of those considerations should not be a refusal to provide all information to the data subject.

Where the controller processes a large quantity of information concerning the data subject, the controller should be able to request that, before the information is delivered, the data subject specify the information or processing activities to which the request relates.