Nawigacja
RODO > Motyw 5
Pobierz jako plik PDF

Motyw 5

Recital 5

(5) Integracja spo艂eczno-gospodarcza wynikaj膮ca z funkcjonowania rynku wewn臋trznego doprowadzi艂a do znacznego zwi臋kszenia transgranicznych przep艂yw贸w danych osobowych.

Wzros艂a wymiana danych osobowych mi臋dzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym mi臋dzy osobami fizycznymi, zrzeszeniami i przedsi臋biorstwami w Unii.

Od organ贸w krajowych pa艅stw cz艂onkowskich prawo Unii coraz cz臋艣ciej wymaga, by w celu wykonania swoich obowi膮zk贸w lub w celu realizacji zada艅 w imieniu organu innego pa艅stwa cz艂onkowskiego wsp贸艂pracowa艂y ze sob膮 i wymienia艂y si臋 danymi osobowymi.

(5) The economic and social integration resulting from the functioning of the internal market has led to a substantial increase in cross-border flows of personal data.

The exchange of personal data between public and private actors, including natural persons, associations and undertakings across the Union has increased.

National authorities in the Member聽States are being called upon by Union law to cooperate and exchange personal data so as to be able to perform their duties or carry out tasks on behalf of an authority in another Member聽State.