Nawigacja
RODO > Motyw 47
Pobierz jako plik PDF

Motyw 47

Recital 47

(47) Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania mog膮 by膰 prawnie uzasadnione interesy administratora, w tym administratora, kt贸remu mog膮 zosta膰 ujawnione dane osobowe, lub strony trzeciej, o ile w 艣wietle rozs膮dnych oczekiwa艅 os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, opartych na ich powi膮zaniach z administratorem nadrz臋dne nie s膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

Taki prawnie uzasadniony interes mo偶e istnie膰 na przyk艂ad w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powi膮zania mi臋dzy osob膮, kt贸rej dane dotycz膮, a administratorem, na przyk艂ad gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest klientem administratora lub dzia艂a na jego rzecz.

Aby stwierdzi膰 istnienie prawnie uzasadnionego interesu, nale偶a艂oby w ka偶dym przypadku przeprowadzi膰 dok艂adn膮 ocen臋, w tym ocen臋 tego, czy w czasie i w kontek艣cie, w kt贸rym zbierane s膮 dane osobowe, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma rozs膮dne przes艂anki by spodziewa膰 si臋, 偶e mo偶e nast膮pi膰 przetwarzanie danych w tym celu.

Interesy i prawa podstawowe osoby, kt贸rej dane dotycz膮, mog膮 by膰 nadrz臋dne wobec interesu administratora danych w szczeg贸lno艣ci w przypadkach, gdy dane osobowe s膮 przetwarzane w sytuacji, w kt贸rej osoby, kt贸rych dane dotycz膮, nie maj膮 rozs膮dnych przes艂anek, by spodziewa膰 si臋 dalszego przetwarzania.

Poniewa偶 dla organ贸w publicznych podstaw臋 prawn膮 przetwarzania danych osobowych powinien okre艣li膰 ustawodawca, prawnie uzasadniony interes administratora nie powinien mie膰 zastosowania jako podstawa prawna do przetwarzania, kt贸rego dokonuj膮 organy publiczne w ramach realizacji swoich zada艅.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora, kt贸rego sprawa dotyczy, jest r贸wnie偶 przetwarzanie danych osobowych bezwzgl臋dnie niezb臋dne do zapobiegania oszustwom.

Za dzia艂anie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie mo偶na uzna膰 przetwarzanie danych osobowych do cel贸w marketingu bezpo艣redniego.

(47) The legitimate interests of a controller, including those of a controller to which the personal data may be disclosed, or of a third party, may provide a legal basis for processing, provided that the interests or the fundamental rights and freedoms of the data subject are not overriding, taking into consideration the reasonable expectations of data subjects based on their relationship with the controller.

Such legitimate interest could exist for example where there is a relevant and appropriate relationship between the data subject and the controller in situations such as where the data subject is a client or in the service of the controller.

At any rate the existence of a legitimate interest would need careful assessment including whether a data subject can reasonably expect at the time and in the context of the collection of the personal data that processing for that purpose may take place.

The interests and fundamental rights of the data subject could in particular override the interest of the data controller where personal data are processed in circumstances where data subjects do not reasonably expect further processing.

Given that it is for the legislator to provide by law for the legal basis for public authorities to process personal data, that legal basis should not apply to the processing by public authorities in the performance of their tasks.

The processing of personal data strictly necessary for the purposes of preventing fraud also constitutes a legitimate interest of the data controller concerned.

The processing of personal data for direct marketing purposes may be regarded as carried out for a legitimate interest.