Nawigacja
RODO > Motyw 45
Pobierz jako plik PDF

Motyw 45

Recital 45

(45) Je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 w celu wype艂nienia obowi膮zku prawnego, kt贸remu podlega administrator, lub je偶eli jest niezb臋dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej, podstaw臋 przetwarzania powinno stanowi膰 prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego.

Niniejsze rozporz膮dzenie nie nak艂ada wymogu, aby dla ka偶dego indywidualnego przetwarzania istnia艂o szczeg贸艂owe uregulowanie prawne.

Wystarczy膰 mo偶e to, 偶e dane uregulowanie prawne stanowi podstaw臋 r贸偶nych operacji przetwarzania wynikaj膮cych z obowi膮zku prawnego, kt贸remu podlega administrator, lub 偶e przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej.

Prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego powinno okre艣la膰 tak偶e cel przetwarzania.

Ponadto prawo to mo偶e doprecyzowywa膰 og贸lne warunki okre艣lone w niniejszym rozporz膮dzeniu dotycz膮ce zgodno艣ci przetwarzania z prawem, okre艣la膰 sposoby wskazywania administratora, rodzaj danych osobowych podlegaj膮cych przetwarzaniu, osoby, kt贸rych dane dotycz膮, podmioty, kt贸rym mo偶na ujawnia膰 dane osobowe, ograniczenia celu, okres przechowywania oraz inne 艣rodki zapewniaj膮ce zgodno艣膰 z prawem i rzetelno艣膰 przetwarzania.

Prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego powinno okre艣la膰 tak偶e, czy administratorem wykonuj膮cym zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powinien by膰 organ publiczny czy inna osoba fizyczna lub prawna podlegaj膮ca prawu publicznemu lub prawu prywatnemu, na przyk艂ad zrzeszenie zawodowe, je偶eli uzasadnia to interes publiczny, w tym cele zdrowotne, takie jak zdrowie publiczne, ochrona socjalna oraz zarz膮dzanie us艂ugami opieki zdrowotnej.

(45) Where processing is carried out in accordance with a legal obligation to which the controller is subject or where processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority, the processing should have a basis in Union or Member State law.

This Regulation does not require a specific law for each individual processing.

A law as a basis for several processing operations based on a legal obligation to which the controller is subject or where processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of an official authority may be sufficient.

It should also be for Union or Member State law to determine the purpose of processing.

Furthermore, that law could specify the general conditions of this Regulation governing the lawfulness of personal data processing, establish specifications for determining the controller, the type of personal data which are subject to the processing, the data subjects concerned, the entities to which the personal data may be disclosed, the purpose limitations, the storage period and other measures to ensure lawful and fair processing.

It should also be for Union or Member State law to determine whether the controller performing a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority should be a public authority or another natural or legal person governed by public law, or, where it is in the public interest to do so, including for health purposes such as public health and social protection and the management of health care services, by private law, such as a professional association.