Nawigacja
RODO > Motyw 42
Pobierz jako plik PDF

Motyw 42

Recital 42

(42) Je艣li przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, administrator powinien by膰 w stanie wykaza膰, 偶e osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi艂a zgod臋 na operacj臋 przetwarzania.

W szczeg贸lno艣ci w przypadku pisemnego o艣wiadczenia sk艂adanego w innej sprawie powinny istnie膰 gwarancje, 偶e osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest 艣wiadoma wyra偶enia zgody oraz jej zakresu.

Zgodnie z dyrektyw膮 Rady 93/13/EWG [10] o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody przygotowane przez administratora powinno mie膰 zrozumia艂膮 i 艂atwo dost臋pn膮 form臋, by膰 sformu艂owane jasnym i prostym j臋zykiem i nie powinno zawiera膰 nieuczciwych warunk贸w.

Aby wyra偶enie zgody by艂o 艣wiadome, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, powinna zna膰 przynajmniej to偶samo艣膰 administratora oraz zamierzone cele przetwarzania danych osobowych.

Wyra偶enia zgody nie nale偶y uznawa膰 za dobrowolne, je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮, nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie mo偶e odm贸wi膰 ani wycofa膰 zgody bez niekorzystnych konsekwencji.

(42) Where processing is based on the data subject’s consent, the controller should be able to demonstrate that the data subject has given consent to the processing operation.

In particular in the context of a written declaration on another matter, safeguards should ensure that the data subject is aware of the fact that and the extent to which consent is given.

In accordance with Council Directive聽93/13/EEC聽[10]聽a declaration of consent pre-formulated by the controller should be provided in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language and it should not contain unfair terms.

For consent to be informed, the data subject should be aware at least of the identity of the controller and the purposes of the processing for which the personal data are intended.

Consent should not be regarded as freely given if the data subject has no genuine or free choice or is unable to refuse or withdraw consent without detriment.

[10] Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunk贸w w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95, 21.4.1993, s. 29). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1993:095:TOC

[10] Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts (OJ L 95, 21.4.1993, p. 29). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1993:095:TOC