Nawigacja
RODO > Motyw 31
Pobierz jako plik PDF

Motyw 31

Recital 31

(31) Organy publiczne, kt贸rym ujawnia si臋 dane osobowe w zwi膮zku z ich prawnym obowi膮zkiem sprawowania funkcji publicznej (takich jak organy podatkowe, organy celne, finansowe jednostki analityki finansowej, niezale偶ne organy administracyjne czy organy rynk贸w finansowych reguluj膮ce i nadzoruj膮ce rynki papier贸w warto艣ciowych), nie powinny by膰 traktowane jako odbiorcy, je偶eli otrzymane przez nie dane osobowe s膮 im niezb臋dne do przeprowadzenia okre艣lonego post臋powania w interesie og贸lnym zgodnie z prawem Unii lub prawem pa艅stwa cz艂onkowskiego.

呕膮danie ujawnienia danych osobowych, z kt贸rym wyst臋puj膮 takie organy publiczne, powinno zawsze mie膰 form臋 pisemn膮, by膰 uzasadnione, mie膰 charakter wyj膮tkowy, nie powinno dotyczy膰 ca艂ego zbioru danych ani prowadzi膰 do po艂膮czenia zbior贸w danych.

Przetwarzaj膮c otrzymane dane osobowe, takie organy powinny przestrzega膰 maj膮cych zastosowanie przepis贸w o ochronie danych, zgodnie z celami przetwarzania.

(31) Public authorities to which personal data are disclosed in accordance with a legal obligation for the exercise of their official mission, such as tax and customs authorities, financial investigation units, independent administrative authorities, or financial market authorities responsible for the regulation and supervision of securities markets should not be regarded as recipients if they receive personal data which are necessary to carry out a particular inquiry in the general interest, in accordance with Union or Member State law.

The requests聽for disclosure sent by the public authorities should always be in writing, reasoned and occasional and should not concern the entirety of a filing system or lead to the interconnection of filing systems.

The processing of personal data by those public authorities should comply with the applicable data-protection rules according to the purposes of the processing.