Nawigacja
RODO > Motyw 3
Pobierz jako plik PDF

Motyw 3

Recital 3

(3) Celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE [4] jest zharmonizowanie ochrony podstawowych praw i wolno艣ci os贸b fizycznych w zwi膮zku z czynno艣ciami przetwarzania oraz zapewnienie swobodnego przep艂ywu danych osobowych mi臋dzy pa艅stwami cz艂onkowskimi.

(3) Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council聽[4]聽seeks to harmonise the protection of fundamental rights and freedoms of natural persons in respect of processing activities and to ensure the free flow of personal data between Member聽States.

[4] Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 pa藕dziernika 1995 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przep艂ywu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC

[4] Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (OJ L 281, 23.11.1995, p. 31). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1995:281:TOC