Nawigacja
RODO > Motyw 171
Pobierz jako plik PDF

Motyw 171

Recital 171

(171) Niniejszym rozporz膮dzeniem nale偶y uchyli膰 dyrektyw臋 95/46/WE.

Przetwarzanie, kt贸re w dniu rozpocz臋cia stosowania niniejszego rozporz膮dzenia ju偶 si臋 toczy, powinno w terminie dw贸ch lat od wej艣cia niniejszego rozporz膮dzenia w 偶ycie zosta膰 dostosowane do jego przepis贸w.

Je偶eli przetwarzanie ma za podstaw臋 zgod臋 w my艣l dyrektywy 95/46/WE, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, nie musi ponownie wyra偶a膰 zgody, je偶eli pierwotny spos贸b jej wyra偶enia odpowiada warunkom niniejszego rozporz膮dzenia; dzi臋ki temu administrator mo偶e kontynuowa膰 przetwarzanie po dacie rozpocz臋cia stosowania niniejszego rozporz膮dzenia.

Decyzje przyj臋te przez Komisj臋 oraz zezwolenia wydane przez organy nadzorcze na podstawie dyrektywy 95/46/WE pozostaj膮 w mocy do czasu ich zmiany, zast膮pienia lub uchylenia.

(171) Directive 95/46/EC should be repealed by this Regulation.

Processing already under way on the date of application of this Regulation should be brought into conformity with this Regulation within the period of two years after which this Regulation enters into force.

Where processing is based on consent pursuant to Directive 95/46/EC, it is not necessary for the data subject to give his or her consent again if the manner in which the consent has been given is in line with the conditions of this Regulation, so as to allow the controller to continue such processing after the date of application of this Regulation.

Commission decisions adopted and authorisations by supervisory authorities based on Directive聽95/46/EC remain in force until amended, replaced or repealed.