Nawigacja
RODO > Motyw 166
Pobierz jako plik PDF

Motyw 166

Recital 166

(166) Aby spe艂ni膰 cele niniejszego rozporz膮dzenia, mianowicie chroni膰 podstawowe prawa i wolno艣ci os贸b fizycznych, w szczeg贸lno艣ci prawo do ochrony danych osobowych, oraz zagwarantowa膰 swobodny przep艂yw danych osobowych w Unii, nale偶y przekaza膰 Komisji uprawnienia do przyjmowania akt贸w zgodnie z art.

290 TFUE.

Akty delegowane powinny zosta膰 w szczeg贸lno艣ci przyj臋te w odniesieniu do kryteri贸w i wymog贸w obowi膮zuj膮cych w mechanizmach certyfikacji, w odniesieniu do informacji przedstawianych za pomoc膮 standardowych znak贸w graficznych oraz w odniesieniu do procedur ustanawiania takich znak贸w.

Szczeg贸lnie wa偶ne jest, aby w czasie swoich prac przygotowawczych Komisja prowadzi艂a odpowiednie konsultacje, w tym na szczeblu eksperckim.

W trakcie przygotowywania i opracowywania akt贸w delegowanych Komisja powinna zapewni膰 jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokument贸w Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(166) In order to fulfil the objectives of this Regulation, namely to protect the fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data and to ensure the free movement of personal data within the Union, the power to adopt acts in accordance with Article聽290 TFEU should be delegated to the Commission.

In particular, delegated acts should be adopted in respect of criteria and requirements for certification mechanisms, information to be presented by standardised icons and procedures for providing such icons.

It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level.

The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council.