Nawigacja
RODO > Motyw 13
Pobierz jako plik PDF

Motyw 13

Recital 13

(13) Aby zapewni膰 sp贸jny stopie艅 ochrony os贸b fizycznych w Unii oraz zapobiega膰 rozbie偶no艣ciom hamuj膮cym swobodny przep艂yw danych osobowych na rynku wewn臋trznym, nale偶y przyj膮膰 rozporz膮dzenie, kt贸re zagwarantuje podmiotom gospodarczym 鈥 w tym mikroprzedsi臋biorstwom oraz ma艂ym i 艣rednim przedsi臋biorstwom 鈥 pewno艣膰 prawa i przejrzysto艣膰, a osobom fizycznym we wszystkich pa艅stwach cz艂onkowskich ten sam poziom prawnie egzekwowalnych praw oraz obowi膮zk贸w i zada艅 administrator贸w i podmiot贸w przetwarzaj膮cych, kt贸re pozwoli sp贸jnie monitorowa膰 przetwarzanie danych osobowych, a tak偶e kt贸re zapewni r贸wnowa偶ne kary we wszystkich pa艅stwach cz艂onkowskich oraz skuteczn膮 wsp贸艂prac臋 organ贸w nadzorczych z r贸偶nych pa艅stw cz艂onkowskich.

Aby rynek wewn臋trzny m贸g艂 w艂a艣ciwie funkcjonowa膰, swobodny przep艂yw danych osobowych w Unii nie jest ograniczany ani zakazany z powod贸w odnosz膮cych si臋 do ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych.

Z uwagi na szczeg贸ln膮 sytuacj臋 mikroprzedsi臋biorstw oraz ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw niniejsze rozporz膮dzenie przewiduje wyj膮tek dotycz膮cy rejestrowania czynno艣ci przetwarzania dla podmiot贸w zatrudniaj膮cych mniej ni偶 250 pracownik贸w.

Ponadto zach臋ca si臋 instytucje i organy Unii, pa艅stwa cz艂onkowskie i ich organy nadzorcze, by stosuj膮c niniejsze rozporz膮dzenie, uwzgl臋dnia艂y szczeg贸lne potrzeby mikroprzedsi臋biorstw oraz ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw.

Rozumienie poj臋cia mikroprzedsi臋biorstw oraz ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw powinno opiera膰 si臋 na art.

2 za艂膮cznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE [5].

(13) In order to ensure a consistent level of protection for natural persons throughout the Union and to prevent divergences hampering the free movement of personal data within the internal market, a Regulation is necessary to provide legal certainty and transparency for economic operators, including micro, small and medium-sized enterprises, and to provide natural persons in all Member聽States with the same level of legally enforceable rights and obligations and responsibilities for controllers and processors, to ensure consistent monitoring of the processing of personal data, and equivalent sanctions in all Member聽States as well as effective cooperation between the supervisory authorities of different Member聽States.

The proper functioning of the internal market requires that the free movement of personal data within the Union is not restricted or prohibited for reasons connected with the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

To take account of the specific situation of micro, small and medium-sized enterprises, this Regulation includes a derogation for organisations with fewer than 250 employees with regard to record-keeping.

In addition, the Union institutions and bodies, and Member聽States and their supervisory authorities, are encouraged to take account of the specific needs of micro, small and medium-sized enterprises in the application of this Regulation.

The notion of micro, small and medium-sized enterprises should draw from Article聽2 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC聽[5].

[5] Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotycz膮ce definicji mikroprzedsi臋biorstw oraz ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw (C(2003)1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:124:TOC

[5] Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (C(2003) 1422) (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:124:TOC