Nawigacja
RODO > Motyw 129
Pobierz jako plik PDF

Motyw 129

Recital 129

(129) Aby zapewni膰 sp贸jne monitorowanie i egzekwowanie niniejszego rozporz膮dzenia w ca艂ej Unii, organy nadzorcze powinny mie膰 w ka偶dym pa艅stwie cz艂onkowskim te same zadania i faktyczne uprawnienia, w tym uprawnienia do prowadzenia post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych, naprawcze, uprawnienia do nak艂adania kar oraz do udzielania zezwole艅 i doradcze, w szczeg贸lno艣ci w przypadku skarg os贸b fizycznych, i 鈥 bez uszczerbku dla uprawnie艅 organ贸w prokuratorskich na mocy prawa pa艅stwa cz艂onkowskiego 鈥 uprawnienia do zg艂aszania narusze艅 niniejszego rozporz膮dzenia organom wymiaru sprawiedliwo艣ci oraz do udzia艂u w post臋powaniu s膮dowym.

W艣r贸d tych uprawnie艅 powinno by膰 tak偶e uprawnienie do wprowadzania czasowego lub definitywnego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazania przetwarzania.

Pa艅stwa cz艂onkowskie mog膮 okre艣li膰 tak偶e inne zadania zwi膮zane z ochron膮 danych osobowych na mocy niniejszego rozporz膮dzenia.

Swoje uprawnienia organy nadzorcze powinny wykonywa膰 zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami proceduralnymi przewidzianymi w prawie Unii i prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego, bezstronnie, sprawiedliwie i w rozs膮dnym terminie.

W szczeg贸lno艣ci ka偶dy 艣rodek powinien by膰 odpowiedni, niezb臋dny i proporcjonalny, aby zapewni膰 przestrzeganie niniejszego rozporz膮dzenia 鈥 z uwzgl臋dnieniem okoliczno艣ci danej sprawy, z poszanowaniem prawa do wys艂uchania danej osoby przed zastosowaniem indywidualnego 艣rodka, kt贸ry mia艂by niekorzystnie na ni膮 wp艂yn膮膰, i bez nadmiernych koszt贸w i niedogodno艣ci dla danej osoby.

Uprawnienia do prowadzenia post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych, je偶eli chodzi o dost臋p do pomieszcze艅, nale偶y wykonywa膰 zgodnie ze szczeg贸艂owymi wymogami przepis贸w pa艅stwa cz艂onkowskiego dotycz膮cych post臋powania, takimi jak wym贸g uzyskania uprzedniego zezwolenia s膮du.

Ka偶dy prawnie wi膮偶膮cy 艣rodek organu nadzorczego powinien by膰 sporz膮dzony na pi艣mie, mie膰 jasny i jednoznaczny charakter, wskazywa膰 organ nadzorczy, kt贸ry wyda艂 艣rodek, i dat臋 wydania 艣rodka, nosi膰 podpis szefa lub cz艂onka organu nadzorczego przez niego upowa偶nionego, podawa膰 powody zastosowania 艣rodka oraz informowa膰 o prawie do skutecznego 艣rodka ochrony prawnej.

Nie powinno to wyklucza膰 dodatkowych wymog贸w na mocy przepis贸w pa艅stwa cz艂onkowskiego dotycz膮cych post臋powania.

Wydanie prawnie wi膮偶膮cej decyzji oznacza, 偶e mo偶e ona by膰 przedmiotem kontroli s膮dowej w pa艅stwie cz艂onkowskim organu nadzorczego, kt贸ry j膮 wyda艂.

(129) In order to ensure consistent monitoring and enforcement of this Regulation throughout the Union, the supervisory authorities should have in each Member State the same tasks and effective powers, including powers of investigation, corrective powers and sanctions, and authorisation and advisory powers, in particular in cases of complaints from natural persons, and without prejudice to the powers of prosecutorial authorities under Member聽State law, to bring infringements of this Regulation to the attention of the judicial authorities and engage in legal proceedings.

Such powers should also include the power to impose a temporary or definitive limitation, including a ban, on processing.

Member聽States may specify other tasks related to the protection of personal data under this Regulation.

The powers of supervisory authorities should be exercised in accordance with appropriate procedural safeguards set out in Union and Member State law, impartially, fairly and within a reasonable time.

In particular each measure should be appropriate, necessary and proportionate in view of ensuring compliance with this Regulation, taking into account the circumstances of each individual case, respect the right of every person to be heard before any individual measure which would affect him or her adversely is taken and avoid superfluous costs and excessive inconveniences for the persons concerned.

Investigatory powers as regards access to premises should be exercised in accordance with specific requirements in Member State procedural law, such as the requirement to obtain a prior judicial authorisation.

Each legally binding measure of the supervisory authority should be in writing, be clear and unambiguous, indicate the supervisory authority which has issued the measure, the date of issue of the measure, bear the signature of the head, or a member of the supervisory authority authorised by him or her, give the reasons for the measure, and refer to the right of an effective remedy.

This should not preclude additional requirements pursuant to Member State procedural law.

The adoption of a legally binding decision implies that it may give rise to judicial review in the Member聽State of the supervisory authority that adopted the decision.