Nawigacja
RODO > Motyw 122
Pobierz jako plik PDF

Motyw 122

Recital 122

(122) Ka偶dy organ nadzorczy powinien by膰 w艂a艣ciwy na terytorium swojego pa艅stwa cz艂onkowskiego do wykonywania uprawnie艅 i wype艂niania zada艅 powierzonych mu w my艣l niniejszego rozporz膮dzenia.

Powinno to dotyczy膰 w szczeg贸lno艣ci przetwarzania w ramach dzia艂alno艣ci jednostki organizacyjnej administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego na terytorium tego pa艅stwa cz艂onkowskiego, przetwarzania danych osobowych przez organy publiczne lub podmioty prywatne dzia艂aj膮ce w interesie publicznym, przetwarzania maj膮cego wp艂yw na osoby, kt贸rych dane dotycz膮, na tym terytorium lub przetwarzania dokonywanego przez administratora lub podmiot przetwarzaj膮cy niemaj膮cych jednostek organizacyjnych w Unii, je偶eli zwracaj膮 si臋 oni do os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, maj膮cych miejsce zamieszkania na tym terytorium.

Powinno to dotyczy膰 rozpatrywania skarg wnoszonych przez osoby, kt贸rych dane dotycz膮, prowadzenia post臋powa艅 w sprawie stosowania niniejszego rozporz膮dzenia oraz u艣wiadamiania ryzyka, zasad, zabezpiecze艅 i praw zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych.

(122) Each supervisory authority should be competent on the territory of its own Member State to exercise the powers and to perform the tasks conferred on it in accordance with this Regulation.

This should cover in particular the processing in the context of the activities of an establishment of the controller or processor on the territory of its own Member State, the processing of personal data carried out by public authorities or private bodies acting in the public interest, processing affecting data subjects on its territory or processing carried out by a controller or processor not established in the Union when targeting data subjects residing on its territory.

This should include handling complaints lodged by a data subject, conducting investigations on the application of this Regulation and promoting public awareness of the risks, rules, safeguards and rights in relation to the processing of personal data.