Nawigacja
RODO > Motyw 116
Pobierz jako plik PDF

Motyw 116

Recital 116

(116) Transgraniczne przekazywanie danych osobowych poza Uni膮 mo偶e spowodowa膰 wzrost ryzyka, 偶e osoby fizyczne nie b臋d膮 mog艂y wykonywa膰 prawa do ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci w celu ochrony przed niezgodnym z prawem wykorzystaniem lub ujawnieniem tych informacji.

Jednocze艣nie organy nadzorcze mog膮 uzna膰, 偶e nie s膮 w stanie rozpatrzy膰 skargi lub przeprowadzi膰 post臋powania w sprawie dzia艂alno艣ci, kt贸ra ma miejsce poza granicami ich pa艅stwa.

Ich starania na rzecz wsp贸艂pracy w kontek艣cie transgranicznym mog膮 tak偶e zosta膰 zak艂贸cone przez niewystarczaj膮ce uprawnienia prewencyjne lub zaradcze, niesp贸jne systemy prawne oraz przeszkody praktyczne, takie jak ograniczone 艣rodki.

Nale偶y wi臋c upowszechnia膰 艣ci艣lejsz膮 wsp贸艂prac臋 mi臋dzy organami nadzoruj膮cymi ochron臋 danych, by pom贸c im wymienia膰 informacje i prowadzi膰 post臋powania z ich mi臋dzynarodowymi odpowiednikami.

Aby stworzy膰 mechanizmy wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej, u艂atwiaj膮ce i przewiduj膮ce wzajemn膮 mi臋dzynarodow膮 pomoc w egzekwowaniu ustawodawstwa z zakresu ochrony danych osobowych, Komisja i organy nadzorcze powinny w ramach dzia艂a艅 zwi膮zanych z wykonywaniem swoich uprawnie艅 wymienia膰 si臋 informacjami i wsp贸艂pracowa膰 z w艂a艣ciwymi organami pa艅stw trzecich na zasadzie wzajemno艣ci i zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem.

(116) When personal data moves across borders outside the Union it may put at increased risk the ability of natural persons to exercise data protection rights in particular to protect themselves from the unlawful use or disclosure of that information.

At the same time, supervisory authorities may find that they are unable to pursue complaints or conduct investigations relating to the activities outside their borders.

Their efforts to work together in the cross-border context may also be hampered by insufficient preventative or remedial powers, inconsistent legal regimes, and practical obstacles like resource constraints.

Therefore, there is a need to promote closer cooperation among data protection supervisory authorities to help them exchange information and carry out investigations with their international counterparts.

For the purposes of developing international cooperation mechanisms to facilitate and provide international mutual assistance for the enforcement of legislation for the protection of personal data, the Commission and the supervisory authorities should exchange information and cooperate in activities related to the exercise of their powers with competent authorities in third countries, based on reciprocity and in accordance with this Regulation.