Nawigacja
RODO > Motyw 115
Pobierz jako plik PDF

Motyw 115

Recital 115

(115) Niekt贸re pa艅stwa trzecie przyjmuj膮 ustawy, rozporz膮dzenia i inne akty prawne maj膮ce bezpo艣rednio regulowa膰 czynno艣ci przetwarzania podejmowane przez osoby fizyczne i prawne podlegaj膮ce jurysdykcji pa艅stw cz艂onkowskich.

Mo偶e to obejmowa膰 wyroki s膮d贸w lub trybuna艂贸w czy decyzje organ贸w administracyjnych pa艅stwa trzeciego nakazuj膮ce administratorowi lub podmiotowi przetwarzaj膮cemu przekaza膰 lub ujawni膰 dane osobowe, kt贸re niemaj膮 za podstaw臋 umowy mi臋dzynarodowej 鈥 na przyk艂ad umowy o wzajemnej pomocy prawnej 鈥 obowi膮zuj膮cej mi臋dzy wzywaj膮cym pa艅stwem trzecim a Uni膮 lub pa艅stwem cz艂onkowskim.

Transgraniczne stosowanie tych ustaw, rozporz膮dze艅 i innych akt贸w prawnych mo偶e narusza膰 prawo mi臋dzynarodowe i uniemo偶liwia膰 zapewnienie osobom fizycznym ochrony zapewnianej niniejszym rozporz膮dzeniem przez Uni臋.

Przekazywanie danych powinno by膰 dopuszczalne wy艂膮cznie w przypadkach, gdy spe艂nione s膮 warunki przekazywania do pa艅stw trzecich ustanowione w niniejszym rozporz膮dzeniu.

Tak mo偶e by膰 m.

in.

w przypadkach, gdy ujawnienie jest niezb臋dne ze wzgl臋du na wa偶ny interes publiczny uznany w prawie Unii lub w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega administrator.

(115) Some third countries adopt laws, regulations and other legal acts which purport to directly regulate the processing activities of natural and legal persons under the jurisdiction of the Member聽States.

This may include judgments of courts or tribunals or decisions of administrative authorities in third countries requiring a controller or processor to transfer or disclose personal data, and which are not based on an international agreement, such as a mutual legal assistance treaty, in force between the requesting third country and the Union or a Member State.

The extraterritorial application of those laws, regulations and other legal acts may be in breach of international law and may impede the attainment of the protection of natural persons ensured in the Union by this Regulation.

Transfers should only be allowed where the conditions of this Regulation for a transfer to third countries are met.

This may be the case, inter alia, where disclosure is necessary for an important ground of public interest recognised in Union or Member State law to which the controller is subject.