Navigacija
BDAR (GDPR) > Konstatuojamoji dalis 5
Atsisiųsti kaip PDF

Konstatuojamoji dalis 5

Recital 5

(5) dėl ekonominės ir socialinės integracijos, kuri yra vidaus rinkos veikimo rezultatas, labai išaugo tarpvalstybinis asmens duomenų judėjimas.

Sąjungoje daugiau keičiamasi asmens duomenimis tarp viešojo ir privačiojo sektoriaus subjektų, įskaitant fizinius asmenis, asociacijas ir įmones.

Sąjungos teisėje valstybių narių nacionalinės institucijos raginamos bendradarbiauti ir keistis asmens duomenimis, kad galėtų atlikti savo pareigas arba vykdyti užduotis kitos valstybės narės valdžios institucijos vardu;

(5) The economic and social integration resulting from the functioning of the internal market has led to a substantial increase in cross-border flows of personal data.

The exchange of personal data between public and private actors, including natural persons, associations and undertakings across the Union has increased.

National authorities in the Member States are being called upon by Union law to cooperate and exchange personal data so as to be able to perform their duties or carry out tasks on behalf of an authority in another Member State.